Cilj Singidunum ALUMNI asocijacije je da omogući svim sadašnjim i bivšim studentima Univerziteta Singidunum, bez obzira na sferu interesovanja, da razmenjuju iskustva kroz različite programe, događaje i druge vidove međusobne komunikacije i na taj način ostanu u kontaktu i budu uključeni u dešavanja na Univerzitetu Singidunum.