Vidra Zečević - Ernst & Young Montenegro

Moje ime je Vidra Zečević, nekadašnji sam student Poslovnog fakulteta Univerziteta Singidunum na smeru računovodstvo i revizija, a danas radim kao senior na odeljenju revizije i povezanih usluga u revizorsko - konsultantskoj kompaniji Ernst & Young Montenegro.

Pozicija seniora u reviziji, na kojoj sam trenutno, nosi sa sobom veliku odgovornost jer podrazumeva upravljanje timom i sprovođenje revizorskih procedura na terenu, stalnu komunikaciju sa klijentima i pripremu izveštaja namenjenih menadžerima i partnerima. Ukratko, senior u reviziji je glavna spona između revizorskog tima, klijenata i menadžmenta kompanije EY.

EY je globalni lider u pružanju revizorskih, savetodavnih i poreskih usluga. Deo je takozvane "Velike četvorke" i posluje u 150 zemalja širom sveta, sa više od 190 hiljada zaposlenih koji pružaju usluge širokom spektru firmi i organizacija – od velikih multinacionalnih korporacija do lokalnih kompanija u usponu.

EY Montenegro je osnovana 2010. godine sa ciljem da razvije odnose sa klijentima u Crnoj Gori. Naša kancelarija uživa veliki ugled i gaji bliske odnose sa klijentima, razvija čvrstu saradnju i gradi uzajamno poverenje, što dovodi do pružanja usluga najvišeg nivoa. U svom poslovanju, mi smo usredsređeni na pružanje usluge izuzetnog kvaliteta i izlaženje u susret specifičnim potrebama naših klijenata u Crnoj Gori. Verujemo da redovna i otvorena komunikacija sa klijentima utire put ka poverenju – osnov svakog uspešnog radnog odnosa.

U kompaniji EY smatramo da su upravo ljudi našnajveći potencijal, s toga je razvoj naših zaposlenih ono što je najbitnije u našoj organizaciji. Baš zbog toga, mnogi studenti razmatraju EY za svog budućeg poslodavca, koji će im pomoći u izgradnji karijere. Upravo takva, bila je i moja priča kada mi je kao svežem diplomcu Poslovnog fakulteta 2011. godine ukazano poverenje da započnem karijeru u kompaniji EY.

Danas mogu da potvrdim da mi je obrazovanje koje sam stekla na smeru za računovodstvo i reviziju dalo veliku prednost u odnosu na ostale kandidate, a verujem da mi je diploma našeg fakulteta pomogla već pri prvom razgovoru za posao (EY). Smatram da Univerzitet Singidinum zaista omogućava studentima da steknu odlične stručne i poslovne veštine i ponesu sa sobom znanje koje će ih zasigurno izdvojiti iz mase na tržištu rada. Na osnovnim studijama Poslovnog fakulteta Univerziteta Singidunum u Beogradu, pruženo mi je kvalitetno znanje, kao i mogućnost da se usko specijalizujem za posao kojim se trenutno bavim. Dobri temelji obrazovanja koje sam sa sobom ponela olakšali su mi adaptaciju u sferi prakse i doprineli da brzo napredujem u karijeri.

Intervjue sa uspešnim diplomcima Poslovnog fakulteta u Beogradu Univerziteta Singidunum objavljivaćemo u narednom periodu na sajtu fakulteta i Centra za razvoj karijere. Ukoliko želite da podelite sa nama Vaše poslovne uspehe pišite nam na alumni@singidunum.ac.rs.