Tijana Stanković - Royal Quality

Ja sam Tijana Stanković, završila sam Fakultet za informatiku i menadžment, modul Upravljanje kvalitetom (danas Tehnički fakultet) 2012. godine na Univerzitetu Singidunum. Nakon završetka studija zaposlila sam se u konsultantskoj kuci Consult ADQM d.o.o., u kojoj sam radila na poziciji Konsultanta za sisteme mendžmenta.

Posao konsultanta je veoma zahtevan, dinamičan i odgovoran. Zahteva dobro poznavanje standarda, domaćeg zakonodavstva i poslovnih procesa. Znanje rada na računaru, kao i stranih jezika je veoma važno u ovom poslu.

Kada sam stupila u radni odnos ništa mi nije bilo strano iz razloga što sam tokom studiranja savladala sve pomenute stavke kroz stručne predmete i zahvaljujući profesorima sa izuzetnim znanjem i bogatim iskustvom.

Tokom 2015 godine, odlučila sam se da postane preduzetnik i osnovala konsultantsku agenciju Royal Quality.

Royal Quality je konsultantska agencija u razvoju specijalozovana za konsalting usluge u implementaciji zahteva:

  • sistem menadžmenta kvalitetom, ISO 9001,
  • sistem upravlanja zaštitom životne sredine, ISO 14001
  • sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, OHSAS 18001
  • sistema menadžmenta bezbednošću informacija, ISO/IEC 27001,
  • akreditacija laboratorija za ispitivanje i etaloniranje, ISO/IEC 17025,
  • akreditacija kontrolnih organizacija ISO/IEC 17020,
  • CE označavanje proizvoda.

Royal Quality takođe organizuje i obuke u saradnji sa renomiranim sturčnjacima i predavačima iz određenih oblasti sistema menadžmenta, sa višegodišnjim predavačkim, profesionalnim i konsultantskim iskustvom.

Znanje koje sam stekla na studijama koristim svakodnevno. Redovno se u praksi kod rešavanja nekog problema, setim tačno predmeta gde smo to učili. Ako se pravilno savlada gradivo koje se predaje na fakultetu, može se primenjivati ceo život.