Tamara Taušanović - YUTA

Ja sam Tamara Taušanović, diplomirala sam na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment, nakon čega sam upisala i Master studije na Univerzitetu Singidunum, program Poslovna ekonomija. Trenutno sam zaposlena u Nacionalnoj asocijaciji turističkih agencija - YUTA na poziciji izvršnog asistenta. Ovaj posao omogućava sagledavanje jedne šire slike turizma kao delatnosti. Kao jednu od prednosti istakla bih brojne kontakte sa ljudima ne samo iz agencijske delatnosti, vec i komplementarnih, kao što su hotelska preduzeća, avio kompanije, osiguravajuće kuće, brojne međunarodne asocijacije i organizacije, ambasade, mediji, itd. Neke od svakodnevnih aktivnosti obuhvataju poznavanje zakonske regulative i dešavanja na tržistu, rad na projektima, saradnju sa sličnim asocijacijama i međunarodnim organizacijama, organizovanje različitih skupova, kao i marketinške aktivnosti u cilju promocije same asocijacije, njenih članova i aktivnosti.

Nacionalna asocijacija turističkih agencija - YUTA postoji već 60 godina. Danas okuplja blizu 300 turističkih agencija i organizatora putovanja koji ostvaruju preko 90 % prometa organizovanih turističkih putovanja u Srbiji. Pridružene članice su brojna hotelska preduzeća, prevoznici, obrazovne institucije, osiguravajuće kompanije... YUTA predstavlja i zastupa interese svojih članica pred državnim institucijama, nacionalnim i međunarodnim organizacijama, medijima... Posebno je značajna uloga YUTA-e u izradi predloga za donošenje novih ili poboljšanje postojećih zakonskih regulativa koje definišu poslovanje turističke privrede. Prateći trendove i promene na turističkom tržištu, kao reprezentativna asocijacija turističkih agencija, YUTA, svojim članicama omogućava permanentno unapređenje poslovanja i usavršavanje kadrova, organizujući različite vidove edukacija. Poverenje putnika ukazano našim članicama, rezultat je visokih standarda i kvaliteta u poslovanju, a njihovoj sigurnosti u ostvarivanju prava doprinosi rad nezavisnog Arbitražnog suda YUTA-e.

Studiranje na Univerzitetu Singidunum je u mom slučaju bilo zaista od presudnog značaja za početak moje karijere u turizmu. Pored odličnog teorijskog znanja koja studenti stiču, moram da istaknem da je stručna praksa koju fakultet omogućava svojim studentima izuzetna prilika za sticanje praktičnih znanja kao i šansa za zaposlenje. Upravo na taj način sam imala priliku da se još u toku studija zaposlim u jednoj od vodećih turističkih agencija na našem tržištu. Kao studentu koji je imao visok prosek ocena bilo mi je omogućeno da svoju stručnu praksu obavljam u turističkoj agenciji „Kon Tiki Travel“. Ovu šansu sam želela da iskoristim na najbolji mogući način i da naučim što više. Na sreću, uvek postoje oni koji će prepoznati nečiji trud, zalaganje, znanje i ambiciju i pružiti šansu mladim ljudima. Smatram da vredan rad i kvalitet prave razliku i da se uz veliku upornost i malo sreće može stići do željenog cilja, odnosno posla.

Intervjue sa uspešnim diplomcima Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum objavljivaćemo u narednom periodu na sajtu fakulteta i Centra za razvoj karijere. Ukoliko želite da podelite sa nama Vaše poslovne uspehe pišite nam na alumni@singidunum.ac.rs.