Stefan Zarić - Gradska uprava Grada Beograda

Moje ime je Stefan Zarić, radim na poziciji referenta Službe za komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima (Beokom servis), u okviru Gradske uprave Grada Beograda. Kao referent, učestvujem u svim aktivnostima Službe, kao što je koordinacija aktivnosti koje obavljaju gradska Javna preduzeća, kao i Javna komunalna preduzeća. Svakodnevno sam uključen u sve gradske infrastrukturne projekte, kao i u izradu publikacija namenjenih građanima.

Pored toga, aktivnosti su mi vezane i za komunikaciju sa građanima, a tiču se odgovora na prijave i žalbe građana u vezi sa bilo kojim problemom. Upravo je ta aktivnost i glavni moto naše službe, koji glasi – ’’Mi smo nadležni’’.

Beokom servis, kao zasebna služba u okviru Gradske uprave Grada Beograda i podeljena je na dve celine, a to su: Call centar i Čvorište. Kao što i naziv kaže, Call centar je zadužen za direktnu komunikaciju sa građanima, koji svakodnevno prima prijave i žalbe građana, dok Čvorište predstavlja deo servisa, čiji je glavni zadatak koordinacija aktivnosti gradskih JP i JKP.

Završio sam osnovne studije na Univerzitetu Singidunum, na Poslovnom fakultetu u Beogradu, a na drugoj godini sam se odlučio za smer Marketing menadžment i trgovina. Nakon toga sam završio master studije na Fakultetu organizacionih nauka, u okviru Univerziteta u Beogradu i to na studijskom programu – Inženjerski i operacioni menadžment.

Predmeti koje sam izučavao na Univerzitetu Singidunum, značajno su mi pomogli u dosadašnjoj karijeri, a profesori i predmeti koje bih izdvojio su: Gordana Dobrijević na predmetu Komuniciranje i pregovaranje u trgovini, Jelena Stanković na predmetu Kanali marketinga, kao i predavanja profesorke Radmile Živković na predmetu Ponašanje potrošača.

Tokom studija, Univerzitet Singidunum mi je obezbedio dve stručne prakse i to u Banca Intesa i Delta Motors – BMW & Mini, što mi je mnogo pomoglo u korišćenju stečenih znanja, samo, ovoga puta na praktičnom nivou.

Stečena znanja na Univerzitetu Singidunum, izuzetno su mi pomogla da se profilišem kao ekonomista i osoba spremna na komunikaciju i win – win rešenja, kao i da steknem rutinu u pronalaženju kompromisa u bilo kom problemu koji se javlja u komunikaciji, kao i da postanem pristupačan ljudima sa različitim nivoima obrazovanja, kao i različitim nivoima na hijerarhijskoj lestvici u bilo kojoj organizaciji.