Stefan Perišić - LSE

Moje ime je Stefan Perišić, zaposlen sam u hedž fondu SC Lowy u Londonu (Velika Britanija) kao Credit Investment Analyst.

Kompanija upravlja fondom od $1 milijade, broji preko 40 zaposlenih sa centralom u Hong Kong-u i kancelarijama u Londonu i Njujorku, i investira u obveznice, zajmove, nenaplative portolije (NPL) i ostale tipove oportunističke strategije na zajmovnoj strani strukture finansiranja kompanija.

Moj posao podrazumeva procenu fundamentalne vrednosti kompanija čije se obveznice i zajmovi trguju ispod stvarne vrednosti tih kompanija, usled privremenog poslovnog stresa kroz koji te kompanije prolaze. Analiza podrazumeva duboku i kompleksnu procenu vrednosti kako same firme kroz analizu novčanih tokova i izgleda kompanije da održi svoju kompetitivnu prednost, tako i analizu svih ugovora o finansiranju, procenu o kratkoročnom i dugoročnom uticaju same investicije na portfolio fonda, kao i određivanje cene po kojoj je fond spreman da kupi obveznice i zajmove. Sa tim u vezi, osnova uspešne investicije podrazumeva pre svega detaljno poznavanje finansijskih izveštaja, novčanih tokova, korporativnih finansija i različitih metoda procena vrednosti kompanija i procena povrata investicije, kao i tržišta na kojem kompanija posluje i makro i mikroekonomskih sila koje utiču na njeno poslovanje. Takođe, veoma je značajno poznavanje poslovnog prava i pravnih sistema raznih država, stečajnih i drugih vaznih zakona, kao i posedovanje komercijalnog osećaja i procene u kojem pravcu će kompanija nastaviti poslovanje.

Obzirom na to da sam završio i osnovne i master studije na Poslovnom fakultetu Univerziteta Singidunum, bio sam više nego spreman za intelektualne izazove koji su me čekali kako na trenutnom poslu, tako i na Londonskoj skoli ekonomije (LSE), u okviru koje sam završio master studije u oblasti računovodstva i finansija (MSc in Accounting and Finance). Teorijske osnove ekonomije, računovodstva i finansija, koje smo savladali na prvoj i drugoj godini studija na Univerzitetu Singidunum, kao i praktična primena naučenih koncepata kroz razne finansijske analize i korporativne evaluacije, postavilo je temelje mog znanja iz oblasti finansija, nakon kojih je bilo jednostavno prilagoditi se izuzetno zahtevnim studijama na LSE i jos kompleksnijem poslu. Savladavanje mnogih studija slučaja na vežbama iz nekoliko predmeta na osnovnim studijama, kao i prilika omogućena od strane Univerziteta Singidunum da obavim dve stručne prakse u trećoj i četvrtoj godini studija, omogućile su mi da naučim mnogo o računovodstvu, finansijama i finansijkim tržištima. Takođe, mogućnosti studenata da se razviju kroz vannastavne aktivnosti koje postoje na Univerzitetu Singidunum su i u mom slučaju bile veoma korisne, i sve prilike koje sam iskoristio kao predsednik Studentskog parlamenta Univerziteta pomogle su mi u ličnom i profesionalnom razvoju. Kroz studije na Univerzitetu Singidunum stekao sam i niz pragmatičnih veština neophodnih za uspesnu karijeru u oblasti finansija i investicija.

Intervjue sa uspešnim diplomcima Poslovnog fakulteta u Beogradu Univerziteta Singidunum objavljivaćemo u narednom periodu na sajtu fakulteta i Centra za razvoj karijere. Ukoliko želite da podelite sa nama Vaše poslovne uspehe pišite nam na alumni@singidunum.ac.rs.