Srđan Mitrović - eFront

Moje ime je Srđan Mitrović, trenutno sam zaposlen na poziciji BI & .NET developer-a u kompaniji eFront, Pariz, Francuska. Pre toga sam bio zaposlen na poziciji PL/SQL & Apex developer-a u domaćoj kompaniji Parallel.

Prvenstveno radim na razvoju finansijskih izveštaja i Dashboard-a za prikaz podataka vezanih za poslovnu inteligenciju koja koristi SQL i SAS tehnologije. Posao obuhvata i programerski deo, kao dodatni razvoj glavnog prodajnog programa u sledećim tehnologijama: C#, Visual Basic i JavaScript. Trenutna pozicija podrazumeva konstanto učenje i usavršavanje, s obzirom da se sve više modernih proizvoda uključuje u aplikaciju. U prethodnoj firmi sam držao predavanja iz oblasti Linux administracije, PL/SQL-a i Oracle APEX razvojnog okruženja,

Kompanija eFront je internacionalna firma sa sedištem u Francuskoj koja ima značajan broj stranih predstavništava, među kojima je i predstavništvo u Srbiji. eFront je vodeća firma u proizvodnji i prodaji softvera za sve vrste alternativnih investicija, koji je prilagodljiv svakom tipu poslovanja. Prilagođavanja softvera su uvek orijentisana ka krajnjem rezultatu koji korisniku pruža visoko kvalitetni proizvod i dodatnu podršku. Naši klijenti dolaze iz najrazvijenijih zemalja sveta kao što su: Velika Britanija, Luksemburg, UAE, Nemačka, Singapur, Japan, SAD itd.

Studiranje na Univerzitetu Singidunum mi je pomoglo ne samo u usavršavanju znanja iz oblasti informacionih tehnologija već i iz ekonomskih oblasti što mi je dodatno olakšalo razumevanje poslovnih procesa. Takođe, Oracle SQL i Microsoft Dynamics NAV kursevi koji se organizuju na Univerzitetu Singidunum su mi omogućili lakše pronalaženje posla i razumevanje zahteva klijenata, kao i samog poslovanja. Posebno bih istakao pristupačnost, ljubaznost i posvećenost nastavnog kadra Univerziteta Singidunum.