Aleksandra Zvonarić - ManpowerGroup

Zovem se Aleksandra Zvonarić i trenutno sam zaposlena na poziciji Permanent Placement Consultant-a u multinacionalnoj kompaniji ManpowerGroup, koja se bavi sveobuhvatnim rešenjima iz oblasti ljudskih resursa.

U toku osnovnih akademskih studija na Univerzitetu Singidunum zainteresovala sam se za oblast ljudskih resursa. Zahvaljujući naprednim studijskim programima i velikom broju vannastavnih aktivnosti koje Univerzitet Singidunum pruža, dobila sam priliku da kroz razne prakse i projekte naučim nešto više o procesima regrutacije i selekcije kadrova.

Paralelno sa studiranjem postala sam i aktivan član studentske organizacije AIESEC pri Univerzitetu Singidunum, a ubrzo zatim i potpredsednik za ljudske resurse u okviru iste. Na poziciji potpredsednika za ljudske resurse bila sam odgovorna za procese regrutacije i selekcije kadrova, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu.

Naši diplomci: Aleksandra Zvonarić, ManpowerGroup - 1


Stečena znanja i veštine odlučila sam da unapredim master studijama iz oblasti ljudskih resursa, kako bih stekla formalna znanja iz oblasti kojom želim da se bavim.

Kroz celokupno studiranje, a i nakon završenih studija, podrška profesora sa fakulteta i stručnog kadra iz Centra za razvoj karijere mnogo mi je značila.
Integrisano teorijsko i praktično znanje koje sam stekla omogućilo mi je da se odmah nakon studija zaposlim u renomiranoj švajcarskoj kompaniji „Pradov GMBH” koja se bavi zapošljavanjem top menadžment kadra u sektoru bankarstva.

Naši diplomci: Aleksandra Zvonarić, ManpowerGroup - 3


Nakon dve godine rada sa menadžerima iz evropskog bankarskog sektora usledio je i poziv američke kompanije ManpowerGroup, globalnog lidera iz oblasti ljudskih resursa i više puta proglašavanom najetičnijom kompanijom na svetu.


Svim trenutnim i budućim studentima Univerziteta Singidunum bih poručila da iskoriste mogućnosti koje im Univerzitet pruža, kako u pogledu nastavnih, tako i vannastavnih aktivnosti. Program studiranja je koncipiran tako da se prilagodi potrebama savremenog poslovnog ambijenta i nakon završenih studija stiču se znanja koja omogućavaju konkurentnost na tržištu rada. Budući poslodavci će vas prepoznati kao uspešne, mlade profesionalce koji predstavljaju dodatnu vrednost za njihovo poslovanje.