Petar Đukanović - Peštan d.o.o.

Moje ime je Petar Đukanović, radim na poziciji inženjera sistema upravljanja i zaštite životne sredine u kompaniji „Peštan“. Kao inženjer zadužen za kompletan sistem upravljanja, od samog početka imao sam prilike da se upoznam sa praktičnim primerima iz prakse za koje sam do tada mogao da čujem samo na predavanjima.

Kompanija „Peštan“ se bavi proizvodnjom plastičnih cevi i fitinga i trenutno posluje sa preko 50 zemalja u svetu. Zbog svakodnevnog uvećanja obima posla, povećava se i broj zaposlenih. „Peštan“ trenutno broji preko 1000 zaposlenih iz raznih delova sveta, a svoju organizacionu strukturu i sistem poslovanja bazira na integrisanom sistemu menadžmenta, uključujući u celosti ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, sa daljim planom kretanja ka modelu izvrsnosti.

Naučna oblast koju sam odabrao i svojevremeno studirao na Univerzitetu Singidunum je Inženjerski menadžment, smer Upravljanje kvalitetom. Redovno prisustvo na predavanjima, kod profesora koje sam imao čast da upoznam prilikom studija, omogućilo mi je jednostavno snalaženje i razumevanje sistema u kojem radim. Rad u sektoru kvaliteta podrazumeva angažovanje na aktivnostima koje su usko povezane sa samim sistemom upravljanja, a odnose se na procedure, radna uputstva, razne sertifikacije, kvalitetan proizvod i pravila dobre prakse. Pored navedenog, jedan od prioritetnih zadataka za koje sam zadužen je referat sledljivosti i upravljanja merno-kontrolnom opremom koja se koristi za kontrolu gotovih proizvoda.

Kada se osvrnem iza sebe, izvodim jednostavan zaključak - Univerzitet Singidunum je bio pravi izbor koji sam napravio 2010. godine.

Nadam se da sam svojim budućim kolegama pomogao u odabiru karijere i profesionalnog usmerenja, i ne sumnjam da ćemo svi zajedno biti pravi primer kvaliteta i dobre prakse. Moj jedini savet budućim studentima jeste da veruju u ono što rade i da rade ono u šta veruju. Kvalitet pre kvantiteta!