Nikolina Lozo - Universitat Wien

Moje ime je Nikolina Lozo, trenutno sam na master studijama na Universität-u Wien ( International Entwicklung) u Bečkoj školi političkih nauka. Studije na ovom univerzitetu traju dve godine (četri semstra) i zahtevaju visoku posvećenost studenata nastavnom planu i programu, kao i visok nivo stečenog znanja iz oblasti ekonomije i razvoja.

 

Universität Wien (Uni Wien) je najstariji i najveći univerzitet na nemačkom govornom području i jedan od najvećih u Evropi.Obuhvata 15 fakulteta i četri centra,osnovan je 1365 godine i zbog toga nosi naziv glavni univerzitet, a danas ima oko 93.000 studenata. Univerzitetska biblioteka je osnovana u 18.veku i sada je najveća biblioteka u Austriji. U njoj se pored savremene literature mogu naći i dobro očuvana istorijska dela. Uni Wien je do sada iškolovao veliki broj naučnika iz oblasti medicine, ekonomije, fizike i matematike, a od toga 11 dobitnika Nobelove nagrade. Na bečkom univerzitetu se stiču i praktična znanja pored teorijskog dela, preko gostujućih predavanja i kroz različite studije slučaja. Na master programu je sve bazirano na praktičnom usavršavanju iz oblasti ekonomije i međunarodnog razvoja u svetu. I time svojim diplomcima pružaju osnovu za rad u međunarodnim organizacijama kao i na visokim pozicijama u vodećim svetskim firmama.

 

Završila sam osnovne studije na Poslovnom fakultetu u Beogradu, smer računovodstvo i revizija, tako da sam bila i više nego spremna za nastavak studija u Beču. Na Univerzitetu Singidunum sam stekla teorijska i praktična znanja iz oblasti računovodstva i finansija kroz analize finansijskih izveštaja i studije slučaja kojima smo se bavili. Takođe, sam sistem polaganja ispita i način predavanja na Univerzitetu Singidunum mi je omogućio da se brzo i lako prilagodim zahtevima studija na Uni Wien-u. Vannastavne aktivnosti i praksa na trećoj i četvroj godini su mi zaista mnogo koristile da se prilagodim svemu što me ovde sačekalo. Takodje, moram da istaknem da je na Univerzitetu Singidunum pristupačnost, komunikacija i posvećenost profesora i asistenata da nam prenesu svoje znanje i iskustvo zaista na visokom nivou. Stoga, rado prenosim moje pozitivno iskustvo i preporučujem studije na fakultetima Univerziteta  Singidunum, jer mi je on upravo omogućio i pružio osnovno znanje koje mi je dalje koristilo kao osnova da upisem master studije u Beču. 

 

Diploma Univerziteta Singidunum je ovde priznata i ravnopravna sa svim evropskim i svetskim univerzitetima.