Natalija Stevanović - MSG Global Solutions

Moje ime je Natalija Stevanović. Diplomirala sam 2013. godine na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum, kao student generacije sa prosekom 10,00. Trenutno sam zaposlena kao koordinator za ljudske resurse kompanije "MSG Global Slutions".

Za sebe ne mogu da kažem da sam bila tipičan student, jer sam u toku studija vodila nevladinu organizaciju u Kragujevcu, bila član najveće globalne studentske organizacije AIESEC i obavljala praksu u hotelu "Hyatt Regency Belgrade" (sektor hrane i pića). Imala sam priliku da koordiniram velikim timom, da upravljam finansijama organizacije i da sarađujem i upravljam velikim brojem stejkholdera iz javnog i privatnog sektora. Bila sam član AIESEC-a od 2010. do 2013. godine. Tada sam se prvi put upoznala sa ulogom menadžera ljudskih resursa. Kao menadžer ljudskih resursa kancelarije koja je brojala 90 članova, bila sam u prilici da se bavim regrutacijom, planiranjem edukacije i razvoja članova, kreiranjem sistema za praćenje rezultata i nagrađivanje. Praksa u Hyatt-u mi je pružila priliku da stečeno teorijsko znanje primenim u praksi, i motivisala me za dalji razvoj zbog čega sam odlučila da upišem master studije u inostranstvu.

Nakon osnovnih studija odlazim u Barselonu, kako bih završila jednogodišnji program Internacionalni menadžment sa fokusom na hotelsko poslovanje, poslovne škole EADA. Program je koncipiran tako da daje širinu u raznim poljima menadžmenta, ali meni je pažnju privukao modul ljudskih resursa. Pored kvalitetnog programa, morala bih da istaknem faktor multikulturalizma i lične kvalitete kolega iz celog sveta koji su uticali da napravim korak više u svom profesionalnom razvoju.
Logičan sled događaja je bilo i zaposlenje u sektoru za ljudske resurse.

Od 2014. godine zaposlena sam u kompaniji "MSG Global Solutions South East Europe" u Beogradu koja se bavi IT savetovanjem i razvojem. Deo sam globalnog tima za ljudske resurse, gde mi je zadatak da pružam podršku u ovoj oblasti svim našim entitetima kojih ima trenutno 19 u svetu. Moj glavni fokus je Data Quality Management, SAP HR baza podataka, kreiranje i implementacija različitih globalnih HR procesa i procedura. Posebno sam zainteresovana za polje razvoja karijere zaposlenog, merenje učinka i definisanje sistema nagrađivanja.

Iako mnogi ne vide jasnu vezu između fakulteta koji sam završila i trenutne pozicije koju obavljam, moraću da ih razuverim. Hotelski menadžment je među prvima prepoznao potrebu da kroz sve svoje funkcije poslovanja u prvi plan stavi zaposlenog, kako bi potrošač dobio uslugu određenog kvaliteta u određenoj vremenskoj jedinici. Vodeći lanci hotela odavno baziraju odnos i komunikaciju sa zaposlenima kroz četiri prizme: slušanje, razumevanje, empatija i pomoć/rešenje. Verujem da je stečeno teorijsko i praktično znanje iz oblasti hotelskog menadžmenta na Univerzitetu Singidunum značajno doprinelo mojim uspesima u polju ljudskih resursa.

Moj kontakt stoji na raspolaganju svima iz Alumni asocijacije:

natalijamstevanovic@gmail.com


rs.linkedin.com/in/natalijastevanovic