Milivoj Mrdaković - profesor matematike i informatike

Ja sam Milivoj Mrdaković, diplomirani informatičar, trenutno sam zaposlen kao profesor matematike i informatike u Osnovnoj školi „Marija Bursać“, na Zvezdari.

Tri meseca nakon diplomiranja na Fakultetu za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum, ukazala mi se prilika da radim kao profesor u osnovnoj školi. Budući da smatram da imam „dar prenošenja znanja“, sa zadovolјstvom sam prihvatio iznenadnu priliku, iako nisam planirao sopstvenu karijeru u tom smeru. U školi postoji kabinet za informatiku i u njemu pokušavam da prenesem deci kako lјubav prema računarima, tako i svest o potrebi za informatičkim opismenjavanjem. Mislim da bi u narednom periodu bilo neophodno da se informatičko obrazovanje odvoji od tehničkog i da bi trebalo da postane obavezan predmet i u osnovnim školama.

 Akademsko znanje stečeno na Fakultetu za informatiku i računarstvo, kao što vidite, prihvata se u punoj meri kao validno i u državnim školama, pa sam zbog toga na Univerzitetu Singidunumu čija je diploma cenjena nastavio i master studije koje su u toku.

Osnovna škola „Marija Bursać“ nalazi se u blizini zvezdarske šume i SC „Olimp“. Malena škola koju karakteriše pregorni rad nastavnog osoblјa, brojni rezultati na takmičenjima i ono što je najvažnije osmeh i žagor dece, koja su zaista naše najveće blago.

 

Intervjue sa uspešnim diplomcima Fakulteta za informatiku i računarstvo, Univerziteta Singidunum objavljivaćemo u narednom periodu na sajtu fakulteta i Centra za razvoj karijere. Ukoliko želite da podelite sa nama Vaše poslovne uspehe pišite nam na alumni@singidunum.ac.rs.