Marko Janković - Vojvođanska banka

Moje ime je Marko Janković i zaposlen sam u Vojvođanskoj banci ad Novi Sad već četiri godine na poziciji blagajnika. Ovaj posao sam dobio nakon tri meseca od diplomiranja, te ga smatram odličnim početkom karijere, tj. studiranjem zasluženom šansom. Obzirom da je blagajna banke prvi kontakt sa strankama, potencijalnim i postojećim klijentima, blagajnici moraju da budu ti koji će imati potrebno znanje, veštine i lične karakteristike kako bi ispunili i/ili prevazišli očekivanja klijenata. Kako je politika poslovanja banaka promenjena tokom godina, sve veći akcenat je na prodaji, odnosno blagajnički posao se ne svodi samo na uplate/isplate i procesuiranje naloga. Blagajnik mora da pruži adekvatnu uslugu, da odgovori na sva pitanja i zahteve klijenata, da bude uspešan u prodaji kreditnih proizvoda, kao i da se bavi terenskom promocijom i prodajom istih. Zaključno sa tim, rad u bankarskom sistemu je posao sa velikom konkurencijom na svim poljima.

Sa tradicijom dugom 145 godina Vojvođanska banka uspešno posluje u Srbiji i predstavlja jedan od najpoznatijih domaćih brendova u zemlji. Od 2006. godine Banka posluje u sastavu jedne od vodećih međunarodnih bankarskih grupacija - grupa Nacionalne banke Grčke (National Bank of Greece Group).
Danas, Vojvođanska banka je među deset najvećih banaka u Srbiji po veličini aktive, ima status sistemski značajne banke i nalazi se među najboljim transakcionim bankama na tržištu. Banka je visoko kapitalizovana i likvidna i finansira se iz sopstvenih sredstava. Sa petom najvećom mrežom u Srbiji, četiri regionalna biznis centra za mala i srednja preduzeća i sa više od milion klijenata, Vojvođanska banka pokriva celu teritoriju zemlje.
Treba napomenuti i da jeVojvođanska banka zvanična banka Olimpijskog komiteta Srbije, te aktivno podržava prave vrednosti, Olimpijski duh i profesionalni sport.

Na Univerzitetu Singidunum sam završio osnovne akademske studije Poslovnog fakulteta u Beogradu na smeru Finansije i bankarstvo. Tu sam u dobroj meri naučio o mnogim stvarima koje se tiču praktičnog dela savremenog poslovnog okruženja, a tome je doprinela i stručna praksa tokom studiranja u jednoj od najvećih bankarskih institucija u zemlji, u kojoj sam se upoznao sa svim segmentima poslovanja, od blagajne do međunarodnog platnog prometa, kreditiranja stanovništva i privrede, kartičarstva itd. Stoga se na mom primeru može reći da Univerzitet Singidunum, saradnjom sa velikim kompanijama i institucijama u zemlji, svojim studentima pruža i uvid u praktični deo onoga o čemu uče na predavanjima i tokom vežbi a što će kasnije biti njihov poziv.

Pozitivno iskustvo sa osnovnih studija na Univerzitetu Singidunum podstakla me je da upišem i poslediplomske studije na smeru Marketing i trgovina koje, uz više nego dobru saradnju sa mentorom i predmetnim profesorima, uspešno privodim kraju a to je, nastavi li se trend započet po diplomiranju na osnovnim studijama, korak dalje u profesionalnom razvoju i napretku u karijeri.