Marina Praizović - Fly Fly Travel

Moje ime je Marina Praizović. Diplomirala sam na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo 2015. godine. Zaposlena sam u velikoj i uspešnoj turističkoj agenciji „Fly Fly Travel“ na poziciji šefa poslovnice u Beogradu i Podgorici. Tokom studija obavljala sam praksu u turističkoj agenciji „Fly Fly Travel“, gde sam kasnije dobila posao na mestu menadžera prodaje, a nakon godinu dana unapređena sam u šefa poslovnice. Posao u agenciji „Fly Fly Travel“ mi je pružio priliku da primenim znanje koje sam stekla na fakultetu, ali i putem neformalnog obrazovanja. Takođe, turistička agencija u kojoj radim, kao vodeća agencija u prodaji avio-karata, obezbedila mi je adekvatnu obuku na Galileo kursu, gde sam dobila svetski priznatu licencu za prodaju avio-karata, kao i mogućnost da  pored prodaje aranžmana radim i na prodaji avio-karata. Često putujem sa kolegama iz agencije i tako usavršavam svoje znanje o destinacijama i izvođenju aranžmana. Stečeno iskustvo mi je omogućilo da uživam u ovom poslu i pružilo mi je dodatno znanje i samopouzdanje.

Turistička agencija „Fly Fly Travel“ osnovana je pre sedam godina i  tada se bavila isključivo prodajom avio-karata, a nedavno je pokrenula i aranžmanski sektor. U prethodnim godinama agencija je osvojila brojene nagrade, među kojima je važno istaći priznanje „Vip Bizz Partnera za najbolje malo i srednje preduzeće u 2014. godini“ kao i nagrade „Brand Leader Award“ za najbolju turističku agenciju jugoistočne Evrope u oblasti prodaje avio karata i „Zlatno turističko srce“ za najbolju turističku agenciju jugoistočne Evrope u 2015. godini.

Saradnja sa uspešnim ljudima sa Fakulteta za turisitčki i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum, koji na pravi način studentima prenose svoje znanje, značajno mi je pomogla prilikom zaposlenja. Mladim ljudima koji žele kvalitetno obrazovanje u oblasti turizma, hotelijerstva i gastronomije, najiskrenije bih preporučila da postanu studenti Univerziteta Singidunum.