Marija Vujošević - AllTele

Moje ime je Marija Vujošević. Diplomirala sam na Fakultetu za informatiku i računarstvo. Zaposlena sam na poziciji senior programera u beogradskoj kancelariji švedske kompanije AllTele. Radim na razvoju i održavanju kompanijskog CRM rešenja, veb-sajta, kao i određenih veb-servisa. Takođe, ova pozicija zahteva stalnu komunikaciju i koordinaciju sa kolegama iz drugih sektora kako u Beogradu tako i u Švedskoj.

 

Kompanija predstavlja jednog od telekomunikacionih operatera u Švedskoj za pružanje usluga interneta, mobilne i fiksne telefonije, kao i IP televizije.

Rad u dinamičnom internacionalnom okruženju svakodnevno donosi nove izazove, što mi omogućava stalno napredovanje i usavršavanje koje je u našoj profesiji neophodno.

 

Studiranje na Fakultetu za informatiku i računarstvo omogućilo mi je da steknem nova i proširim dotadašnja znanja. Tokom studija zainteresovala sam se za oblast informatike koju do tada nisam dovoljno poznavala, a to je oblast zaštite podataka. Na tome sam vrlo zahvalna profesorima i asistentima, jer su njihova posvećenost i način rada i prenošenja znanja studentima, i mene podstakli da se opredelim za ovu oblast, na kojoj sam diplomirala, a uskoro ću odbraniti i master rad, takođe na Univerzitetu Singidunum.

Intervjue sa uspešnim diplomcima Fakulteta za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum objavljivaćemo u narednom periodu na sajtu fakulteta i Centra za razvoj karijere. Ukoliko želite da podelite sa nama Vaše poslovne uspehe pišite nam na alumni@singidunum.ac.rs.