Jovana Radosavljević - Prirodnjački centar Svilajnac

Zovem se Jovana Radosavljević. U decembru 2016. godine sam diplomirala na Univerzitetu Singidunum - Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment. Ove godine upisujem i Master studije na našem Univerzitetu. 

 

Od samog početka mog školovanja, želja mi je bila da se vratim u svoj grad (Svilajnac) i doprinesem unapređenju turizma. Grad koji poseduje prirodne i antropogene faktore, tj. sve ono što je jednoj opštini potrebno kako bi se turistički razvijala. Dobra polazna osnova je već postavljena otvaranjem Prirodnjačkog centra Srbije, čiji sam odnedavno član.

 

Prirodnjački centar Srbije Svilajnac predstavlja spoj nauke, obrazovanja i turizma na jedan vrlo specifičan način i kao takav, jedinstven je u ovom delu Evrope. Njegova atraktivnost ogleda se u jedinstvu velikog izložbenog prostora i zabavnog dino-parka na otvorenom. Veliki izložbeni prostor u samom objektu sadrži tematske izložbe (Geološki vremeplov, Svet minerala i stena, Svet dinosaurusa, Nebesko kamenje, Biodiverzitet Srbije, Svedoci ledenog doba, Bioarheologija Đerdapa) na čijim su postavkama radili stručnjaci. Ovog proleća posetioce pored stalne postavke, očekuju i dve nove izložbe: Vulkan i Geodiverzitet Srbije koje objašnjavaju geološku prošlost naše zemlje i jedinstvene su na ovim prostorima. 

 

Moje kolege i ja radimo na tome da stvorimo instituciju od nacionalnog značaja, stvaranjem naučnih programa, organizacijom izložbi, ali i stalnom inventivnošću i kreiranjem novih sadržaja. Moj posao, pre svega, podrazumeva predvođenje organizovanih grupa/individualnih posetioca. Posao koji zahteva određene kvalitete i sposobnosti, kao i neke lične osobine koje upotpunjuju njegovu profesionalnu ulogu. Posao koji je veoma zahtevan, a sa druge strane dinamičan i vrlo zanimljiv! Posao koji pretpostavlja stalno učenje, stalan rad na svom obrazovanju i usvajanje novih znanja i veština (interpersonalnih, veštine usmene komunikacije i javnog nastupa, tehnološke, organizacione). Posao koji podrazumeva rad sa ljudima i poznavanje stranih jezika. U opisu posla su i česta putovanja koja mi pružaju priliku da usavršavam jezik koji sam na fakultetu učila (engleski i španski). 

 

Kvalitetno obrazovanje u oblasti turizma, stručnu praksu po najboljim turističkim agencijama i dobro poznavanje stranih jezika koje mi je Univerzitet Singidunum omogućio, značajno su doprineli pronalaženju posla u struci i brzom snalaženju na istom. Pored toga, bila sam i član studentske organizacije AIESEC u okviru fakulteta gde sam stekla razne profesionalne veštine, a isto tako sam ostvarila i veliki broj prijateljstava u Srbiji, ali i inostranstvu.