Jelena Vujasinović - Radio televizija Srbije

Ja sam Jelena Vujasinović i radim u poslovnoj jedinici Finansije i komercijala u Javnoj medijskoj ustanovi Radio televiziji Srbije. Poslovi koje obavljam podeljeni su na tri celine – planiranje, izveštavanje i sprovođenje postupaka Javnih nabavki. Sve tri celine su različite i samim tim i zanimljive. U okviru jednog dana postoji sama rotacija posla, stoga ne dolazi do monotonije. U postupcima Javnih nabavki omogućeno mi je upoznam kompletnu proceduru – od pokretanja postupka do zaključenja ugovora i realizaciju istog, a zbog direktne komunikacije sa poslovnim partnerima u mogućnosti sam da upoznam predstavnike mnogih kompanija različitih delatnosti koji sarađuju sa RTS-om putem tendera ( javnog otvaranja ponuda ).

RTS je velika medijska kuća koja ima oko 3.500 zaposlenih. Zbog svoje delatnosti ( proizvodnja programa, emitovanje iz studija koji se nalaze u zgradi) u mogućnosti sam da upoznam javne ličnosti Srbije. Sastavni delovi ovog preduzeća su PJ Marketing, PJ Tehnika, PJ Finansije i komercijala, Muzička produkcija, Radio Beograd..
U okviru PJ Finansije i komercijala postoje Nabavna služba, Finansije i knjigovodstvo.

 Završila sam Poslovni fakultet u Beogradu Univerziteta Singidunum. Predmeti tokom sve četiri godine su jako primenljivi u praksi. U trećoj godini studija izabrala sam smer Računovodstvo i revizija, a neki od predmeta koje svaki dan primenjujem u svom poslu su : Poslovne finansije, Menadžment, Finansijsko izveštavanje, Analiza finansijskih izveštaja..

Tokom četvrte godine studija obavljala sam dve prakse - jednu u RTS-u koja mi je pomogla da se zaposlim, drugu u Stanišić Audit-u koja mi je pomogla u boljem razumevanju pravila računovodstva i revizije.

Moram istaći da komunikacija, pristupačnost, neposrednost i angažovanost profesora da nam prenesu znanje je na visokom nivou. Jednostavno su uvek tu za studente. Ovim putem bih se zahvalila profesorima Lidiji Barjaktarević, Goranki Knežević, Kosani Vićentijević i Zoranu Petroviću.
Oni su ti koji su kada je trebalo stali iza mene, napisali preporuku, verovali da mogu da predstavljam Univerzitet, pomogli mojim kolegama i meni da izađemo spremni na tržište.

Intervjue sa uspešnim diplomcima Poslovnog fakulteta u Beogradu, Univerziteta Singidunum objavljivaćemo u narednom periodu na sajtu fakulteta i Centra za razvoj karijere. Ukoliko želite da podelite sa nama Vaše poslovne uspehe pišite nam na alumni@singidunum.ac.rs