Jelena Novaković - Confida

Moje ime je Jelena Novaković. Diplomirala sam 2016. godine na Poslovnom fakultetu u Beogradu Univerziteta Singidunum, smer Računovodstvo i revizija. Trenutno studiram Strategijski menadžment na master studijama istog fakulteta.

Zahvaljujući dobrim ocenama, stipendista sam Univerziteta Singidunum od druge godine osnovnih studija. Kao član Studentskog parlamenta, bila sam predstavnik drugih studenata, a kao vršnjački edukator Centra za razvoj karijere pomagala sam studentima pri izradi radnih biografija. Kao stipendista Univerziteta učestvovala sam u organizaciji i realizaciji raznih humanitarnih akcija, sajmova, konferencija, seminara i kurseva. Pored formalnog obrazovanja i redovnih studija, trudila sam se da usavršavam različite veštine i pohađala sam različite seminare i obuke. To mi je pomoglo da se zaposlim nakon diplomiranja.

Zaposlena sam u kompaniji "Confida" koja se bavi poreskim konsaltingom, računovodstvom i revizijom, pokrivajući tržište centralne i jugoistočne Evrope, sa sedištem u Austriji. Moja zaduženja pokrivaju širok spektar aktivnosti kao što su rad sa klijentima, knjiženje, implementacija i rad sa finansijskim softverima.

Kako bih odgovorila na sve izazove i zahteve posla, usavršavanje sam nastavila i nakon studija. Trenutno pohađam kurs nemačkog jezika na Goethe institutu, interne seminare računovodstva i međunarodnih računovodstvenih standarda, kao i seminare vezane za poreze i poresku regulativu.

Moja preporuka sadašnjim i budućim studentima je da budu spremni na kontinuirano učenje i rad na sebi, na angažovanje u vannastavnim aktivnostima i da budu otvoreni za promene i izazove. Podršku u tome mogu da očekuju od profesora i asistenata Univerziteta Singidunum.