Jelena Kljajević - JK Holidays

Ja sam Jelena Kljajević, po zanimanju diplomirani ekonomista menadžer u turizmu i mladi preduzetnik. Diplomirala sam na Univerzitetu Singidunum.

Osnivač sam i direktor turističke agencije JK Holidays, sa sedištem u Beogradu.

Moje svakodnevne aktivnosti podrazumevaju spajanje veština menadžmenta, marketinga, finansija, informacionih tehnologija i stalnu komunikaciju sa klijentima i partnerima iz zemlje i inostranstva.

Uz uobičajene obaveze zaposlenog u turističkoj agenciji, kao direktor i vlasnik preuzimam i odgovornost za celokupno poslovanje, od nabavke papira do ispunjavanja zakonskih obaveza, uz konstantan trud da održim solventnost i rentabilnost poslovanja.

JK Holidays je turistička agencija sa sedištem u Beogradu, osnovana 2010. godine.

Agencija je posrednik u prodaji turističkih aranžmana sa franšizom SunLine Travel-a.

Kao što sama delatnost definiše - kao firma pretežno se bavimo prodajom turističkih aranžmana. Uz klasične paket aranžmane koje prodajemo kao posrednici, akcenat stavljamo i na prodaju indvidualnih aranžmana koje formiramo po željama i mogućnostima naših klijenata. Uz paket aranžmane, grupne ili individualne, orijentišemo se i na prodaju svake usluge pojedinačno. Pored uobičajenih usluga - rezervacije avio-karata, smeštaja u hotelima, rent-a-car- a i slično, orijentišemo se i na maksimalnu personalizaciju usluge kroz rezervacije transfera na svim destinacijama. Takođe, za naše klijente obezbeđujemo rezervacije i ulaznice za obilazak znamenitosti, kulturne i zabavne događaje, organizujemo specijalizovane i privatne ture sa profesionalnim vođenjem.

Smatram da mi je fakultetsko obrazovanje obezbedilo prednost u poslovnom svetu, da me je naučilo otvorenijem pristupu poslovanju, procesu donošenja odluka i rešavanju problema.

Danas bih svim studentima, mojim budućim kolegama, preporučila da slušaju predavanja, gde mogu da se upoznaju sa korisnim primerima koje im prezentuju profesori i kolege. Takođe bih preporučila i da čitaju što više stručne literature jer će tako dobiti zdravu osnovu na kojoj će moći da izgrade sebe kao prave profesionalce. Naravno, uz akademsko obrazovanje, neophodno je nastaviti sa usavršavanjem svojih profesionalnih i ličnih veština, jer svaki dan je tu da se u njemu nauči nešto novo. Diploma je, barem to mogu da kažem u svoje ime, nagrada za stečeno znanje i podstrek za usavršavanje.

Intervjue sa uspešnim diplomcima Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment, Univerziteta Singidunum objavljivaćemo u narednom periodu na sajtu fakulteta i Centra za razvoj karijere. Ukoliko želite da podelite sa nama Vaše poslovne uspehe pišite nam na alumni@singidunum.ac.rs.