Jelena Đorđijev - Crowne Plaza

Ja sam Jelena Đorđijev i radim kao izvršni direktor prodaje i marketinga u hotelu Crowne Plaza Belgrade. Volim svoj posao, jer je dinamičan i prepun izazova. Posao direktora prodaje zahteva stalan rad i komunikaciju sa ljudima - to je prevashodno komunikacija sa klijentima. Zatim, je podjednako važna interna komunikacija koja podrazumeva praćenje rezultata tima prodaje i marketinga, komunikacija i pružanje informacija ostalim sektorima u hotelu i naravno izveštavanje neposrednom rukovodiocu u hotelu, kao i izveštavanje regionalnom sedištu InterContinental Hotels Group-a.

 

Posao prodaje je fokusiran na buduće događaje, pa se moj tim i ja trudimo da ispratimo sve velike predstojeće događaje, kongrese, koncerte, kulturne manifestacije i sl., kako bismo organizatorima i učesnicima ponudili usluge našeg hotela. Učešće na međunarodnim sajmovima i radionicama radi predstavljanja hotela Crowne Plaza Belgrade na međunarodnom tržištu, takođe je sastavni deo mog posla.

 


Crowne Plaza Belgrade je deo me​đ​unarodnog lanca hotela InterContiental Hotels Group​,​​ u vlasni​š​tvu Delta Holding-a, sa sedi​š​tem u Londonu. Hotel je po sme​š​tajnom kapacitetu, kao i po broju sala za sastanke i doga​đ​aje najve​ć​i u gradu (416 soba i apartmana i 12 sala za sastanke). Hotel raspola​ž​e sa dva restorana me​đ​unarodne i doma​ć​e kuhinje, sa barom, poslasti​č​arnicom i luksuznim SPA centrom (zatvoreni bazen, sauna, teretana, parno kupatilo). Ukupna investicija u renoviranje hotela iznosi 42 miliona ​e​vra. Crowne Plaza Belgrade predstavlja najuspe​š​niji hotel sa najkvalitetnijom i ​naj​profesionalnijom uslugom u gradu i zaista sam ponosna što sam deo ovog tima.

 

Na Univerzitetu Singidunum sam završila Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, smer hotelijerstvo. Kvalitet znanja i spoj teorije i prakse su mi u mnogome pomogle za odabir i stru​č​no obavljanje posla koji radim.

 

Intervjue sa uspešnim diplomcima Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment, Univerziteta Singidunum objavljivaćemo u narednom periodu na sajtu fakulteta i Centra za razvoj karijere. Ukoliko želite da podelite sa nama Vaše poslovne uspehe pišite nam na alumni@singidunum.ac.rs.