Jelena Đoković - Elektroprivreda Srbije

Ja sam  Jelena Đoković i trenutno sam radim kao saradnik za ekonomsko-finansijske poslove u Elektroprivredi Srbije, Tehnički centar Kraljevo. Kao diplomirani ekonomista, menadžer hotelijerstva, raspoređena sam na rad u sektoru Odmarališta Elektrosrbije. S obzirom na sticanje zvanja master ekonomiste, u narednom periodu očekujem prelazak na novo radno mesto.

 

„Elektroprivreda Srbije“je javno preduzeće koje se pretežno bavi energetskom delatnošću - snabdevanja električnom energijom, odnosno trgovinom električnom energijom. Pored ovoga, JP EPS obavlja i delatnosti distribucije električne energije i upravljanje distributivnim sistemom i upravljanja ekonomskim subjektom, kao i druge delatnosti navedene  u Statutu JP EPS, među kojima je i delatnost Odmarališta i slični objekti za kraći odmor zaposlenih. 

 

EPS poseduje razne tipove smeštaja širom Srbije i Crne Gore. Odmarališta su specifičan tip smeštaja namenjen odmoru i rekreaciju, prvenstveno sadašnjih i penzionisanih radnika i njihovih porodica, ali i ostalih zaineresovanih lica. Moje kolege i ja zaduženi smo za brigu o smeštajnim kapacitetima u Vrnjačkoj Banji i na Zlatiboru, kao i kapacitetima u Crnoj Gori, u Bečićima, Tivtu i Meljinama.

 

Moje poslovne obaveze obuhvataju više oblasti. Od oktobra do aprila mesto rada mi je u Kraljevu. U tom periodu moj rad se svodi na raspodelu kapaciteta u Vrnjačkoj Banji i na Zlatiboru i povremeni obilazak pomenutih objekata, ali i objekata u Crnoj Gori. Isto tako, to je period kada se radi plan nabavke za narednu godinu i razni godišnji finansijski i drugi izveštaji, kao i popisi osnovnih sredstava i inventara. 

  

Od aprila do oktobra upućuju me na rad u Crnu Goru, u preduzeće koje je u vlasništvu  EPS-a, a registrovano je kao deo stranog društva „Elektrosrbija Kraljevo“ sa sedištem u Bečićima, opština Budva. Tada moje obaveze podrazumevaju rad na recepciji i rezervacijama, nabavka svega potrebnog za adekvatno funkcionisanje objekata u Crnoj Gori i povremeni obilazak objekata u Tivtu i Meljinama, kao i prijem i prijava sezonskih radnika i ostali kadrovski poslovi i izrada raznih finansijskih i drugih izveštaja. Pored toga tu je i saradnja sa poslovnim partnerima i raznim državnim organima, poslovnom bankom  i sa knjigovodstvenom agencijom.

 

Često se tokom rada setim predavanja eminentnih profesora Univerziteta Singidunum, koji su u svakom trenutku bili spremni da nas posavetuju, kao i da nam objasne i sa nama diskutuju o interesantnim temama, ali i da razmene sa nama znanja i iskustva.  Praksa tokom studiranja mi je omogućila da steknem određena praktična znanja i da radom u različitim sektorima pronađem oblast najpogodniju za mene i da se na nju usresredima tokom studiranja i traženja posla, a kasnije i tokom rada. Mogu reći da su mi sve aktivnosti tokom studiranja, između ostalog prakse, seminarski radovi, volonterski rad na sajmovima i posete hotelima u organizaciji asistenata fakulteta, pomogle da odmah po završetku studija budem spremna da uplovimo u poslovini svet.

 

Velika pomoć i podrška je i Centar za razvoj karijere Univerziteta Singidunum. Centar mi je pomogao da obavljam praksu u adekvatnim preduzećima i da se pripremim za traženje posla nakon završetka studija.

 

Kvalitetno stručno znanje koje sam stekla tokom studiranja na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžmenti, na osnovnim i master studijama Univerziteta Singidunum, kroz spoj teorije i prakse, veoma mi je pomoglo da se opredelim za posao kojim  želim da se bavim, da nađem odgovarajući posao, kao  i da ga stručno i samouvereno obavljam.