Ivana Radovanović - Ministarstvo prosvete

Moje ime je Ivana Radovanović. Završila sam poslediplomske studije na Univerzitetu Singidunum i stekla zvanje master ekonomiste. Zaposlena sam u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Moje prvo radno iskustvo bilo je u Republičkoj fondaciji za razvoj, naučnog i umetničkog podmlatka, zatim sam radila u Sektoru za finansije. Rad, zalaganje i stečeno obrazovanjem na Univerzitetu Singidunum su mi omogućili da napredujem u poslu i da postanem deo Školske uprave Beograd.

Školska uprava Beograd je unutrašnja jedinica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koja se bavi stručno-pedagoškim nadzorom u obrazovno-vaspitnim ustanovama na teritoriji Beograda, stručnim usavršavanjem nastavnika i pružanjem podrške razvojnom planiranju.

Pored toga, uprava pruža podršku inovativnim metodama rada; vrednuje rad škola; omogućava da ustanove nesmetano unose, popunjavaju, ažuriraju i održavaju bazu podataka o obrazovanju i vaspitanju u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete; bavi se poslovima finansiranja škola kao korisnika budžetskih sredstava; ostvaruje saradnju sa lokalnom samoupravom; vrši stručnu obradu predmeta i obavlja mnoge druge složene poslove u skladu sa Zakonom.

Raduje me što sam deo tima Školske uprave Beograd koji besprekorno funkcioniše i odiše snagom i iskustvom, gde mogu mnogo toga da naučim iz oblasti obrazovanja i da se kontinuirano usavršavam u oblasti finansija i informacionih tehnologija.

Posebno sam ponosna na objavljivanje moje prve zbirke pesama „Pesme dveju sestara“ koja je nastala u toku studija 2012. godine.

Podsticajna klima na Univerzitetu Singidunum omogućila je da moje sposobnosti, ideje, kreativnost i talenat dođu do izražaja, kao i da razmenim iskustva sa drugim kolegama koji su zajedno sa mnom bili na putu jačanja potencijala obrazovnog sistema.

Iskustvo koje sam stekla tokom studija na stručnoj praksi i stručnim ekskurzijama unapredilo je moje komunikacione sposobnosti i timski duh što je rezultiralo dobrom komunikacijom sa direktorima škola, nastavnicima i strankama.

U svakodnevnom radu koristim stečeno znanje, ali i savete koje mi je pružio mentor prof. dr Slobodan Unković, zbog čega sam mu neizmerno zahvalna.