Ines Sinko - Sheraton Atlantic City

Moje ime je Ines Sinko. Diplomirala sam 2015. godine na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment  Univerziteta Singidunum u Beogradu. Trenutno živim i radim u Sjedinjenim Američkim Državama, u gradu Atlantic City, New Jersey.

 

Po završetku studija zaposlila sam se u Sheraton Hotelu koji pripada lancu luksuznih hotela Marriott International. Karijeru sam započela radom na recepciji, a poslednje 2 godine  radim kao asistent menadžera u odeljenju za valet parking. Tokom rada na obe pozicije sam imala prilike da se suočim sa brojnim izazovima.  Znanje koje sam stekla na fakultetu pomoglo mi je da se brzo adaptiram i spojim ‘lepo i korisno’.

 

Posao u hotelskoj industriji poslednjih godina me je motivisao da steknem dodatna znanja u oblasti turizma i hotelijerstva i 2016 godine upisala sam master studije na Univerzitetu Singidunum, kako bih nadogradila svoje postojeće znanje što će sigurno omogućiti napredovanje u mojoj karijeri.

 

Jedna od najvećih prednosti studiranja na Univerzitetu Singidunum jeste posvećenost  profesora i asistenata što predstavlja veliku pomoć i dodatnu motivaciju u toku studija.

 

Moj savet budućim kolegama,  koji žele kvalitetno obrazovanje u oblasti turizma, hotelijerstva i ekonomiji, jeste da iskoriste priliku i upišu Univerzitetu Singidunum, koji će im sigurno omogućiti da steknu neophodna znanja i veštine za dalji  uspeh u karijeri.