Dunja Stojković - Subotica-trans

Ja sam Dunja Stojković , diplomirala sam na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžmet i odmah nakon diplomiranja sam dobila mogućnost da obavim pripravnički staž kao referent turističkog biroa u turističkoj agenciji JP „Subotica-trans“ u Subotici. Moj posao zahteva veštine u komunikaciji sa klijentima i poslovnim partnerima, poznavanje stranih jezika i geografije. Zahvaljujući radu u agenciji , upoznala sam mnogo ljudi iz sveta turizma, hotelijerstva, ugostiteljstva i saobraćaja iz Srbije, Mađarske i Austrije. Takođe sam savladala veštine potrebne za obavljanje posla turističkog pratioca tako da sam za vrlo kratko vreme imala priliku da putujem i boravim u mnogim zemljama Evrope. U međuvremenu sam i položila za licencu za turističkog pratioca pri Ministarstvu za turizam, gde su mi priznali i nekoliko ispita sa FTHM.

 

JP „Subotica-trans“ se bavi autobuskim prevozom putnika, a u okviru firme postoji i sektor marketinga i turizma. U okviru ovog odeljenja osmišljavaju se i realizuju turistička putovanja u zemlji i inostranstvu, obavlja se prihvat i prevoz putnika , organizuju izleti, manifestacije,sajmovi itd..


Zahvaljujući znanju koje sam stekla studirajući na Univerzitetu Singidunum, vrlo lako sam savladala veštine potrebne za obavljanja ovog zanimljivog posla. Zahvaljujući stručnosti profesora i njihovoj želji da nam na najbolji način prezentuju sve ono što je neophodno kako bi mogli da primenjujemo stečeno znanje, veoma lako sam se prilagodila uslovima rada u turističkoj agenciji.

 

Intervjue sa uspešnim diplomcima Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum objavljivaćemo u narednom periodu na sajtu fakulteta i Centra za razvoj karijere. Ukoliko želite da podelite sa nama Vaše poslovne uspehe pišite nam na alumni@singidunum.ac.rs.