Dragana Zorić - TO Stara Pazova

Ja sam Dragana Zorić, diplomirani ekonomista za turizam. Kao direktorka Turističke organizacije opštine Stara Pazova dobila sam priliku i čast da radim posao koji volim. U isto vreme primenjujem svoje znanje iz ekonomije, turizma, marketinga i menadžmenta i predstvaljam turističke lepote staropazovačke opštine. Pre Turističke organizacije radila sam u Turističkoj agenciji "Kontiki-travel", gde sam se zaposlila nakon obavljene stručne prakse u IV godini studija na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment.

Turistička organizacija Opštine Stara Pazova je osnovana 2009. godine sa ciljm da promoviše turističke i privredne potencijale opštine. Osnovni zadaci Turističke organizacije su valorizacija, očuvanje, unapređenje i zaštita svih prirodnih i antropogenih vrednosti na teritoriji opštine. Sama pozicija opštine Stara Pazova priža veliku mogićnost za razvoj različitih vidova turizma - tranzitnog, nautičkog, lovnog, izletničkog...

Učenje po svetskim standardima, vrlo kvalitetna stručna praksa, saradnja sa najboljim profesorima iz oblasti turizma kao i primeri dobre prakse gostujućih predavača tokom studija na Univerzitetu Singidunum umnogome su doprineli da uspešno prevaziđem svaki poslovni izazov. Svim mladim ljudima koji žele kvalitetno obrazovanje iz oblasti turizma, hotelijerstva, gastronomije, marketinga, ekonomije i informatike bi preporučila Univerzitet Singidunum.

Intervjue sa uspešnim diplomcima Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum objavljivaćemo u narednom periodu na sajtu fakulteta i Centra za razvoj karijere. Ukoliko želite da podelite sa nama Vaše poslovne uspehe pišite nam na alumni@singidunum.ac.rs.