Bojana Trbojević - Stanišić Audit

Ja sam Bojana Trbojević, završila sam Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje (danas Poslovni fakultet) kao i master studije na Univerzitetu Singidunum. Po završetku studija, nakon obavljene prakse, zaposlila sam se 2007. godine u revizorskoj kući “Stanišić audit“, u kojoj radim i danas na poziciji stručnog saradnika.

 

Posao revizora je veoma odgovoran, zahteva poznavanje Međunarodnih standarda revizije, Međunarodnih računovodstvenih standarda, poznavanje Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, zakona o reviziji, zakona o računovodstvu, poznavanje rada na računaru kao i engleskog jezika.
Sve ovo nije mi bilo strano, kada sam stupila u radni odnos, iz razloga što sam tokom studija pomenuto savladala kroz stručne predmete na smeru računovodstvo i revizija.


“Stanišić audit“ je jedna od vodećih domaćih preduzeća za reviziju i konsalting koja posluje na teritoriji Srbije od 1999. godine. Od osnivanja, tim eminentnih stručnjaka na čelu sa prof. dr Milovanom Stanišićem uspešno je obavio više stotina revizija finansijskih izveštaja i revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja malih, srednjih i velikih preduzeća.


Misija “Stanišić audit“ je da zahvaljujući velikom znanju i višedecenijskom iskustvu zaposlenih stručnjaka zauzme najviše mesto među najboljim revizorskim kompanijama u zemlji. Od 2005. godine uspostavivši saradnju sa Univerzitetom Singidunum, najvredniji studenti dobijaju šansu da budu primećeni i nakon obavljene prakse imaju mogućnost da zasnuju radni odnos.


Jedan od tih studenata bila sam i ja !

 

Intervjue sa uspešnim diplomcima Poslovnog fakulteta u Beogradu, Univerziteta Singidunum objavljivaćemo u narednom periodu na sajtu fakulteta i Centra za razvoj karijere. Ukoliko želite da podelite sa nama Vaše poslovne uspehe pišite nam na alumni@singidunum.ac.rs.