Anđela Zurnađi - Narodna banka Srbije

Moje ime je Anđela Zurnađi, radim na poziciji mlađeg administratora baza podataka u Narodnoj banci Srbije. Kao pripravnik angažovana sam na poslovima vezanim za administraciju baza u razvojnim i okruženjima za testiranje, uključujući analizu efikasnosti, ažuriranje sadržaja same baze, kao i monitoring svih baza putem automatizovanih procesa.

Kao polaznik letnje prakse, imala sam priliku da se upoznam sa sistemom koji broji više od 2000 zaposlenih, načinom funkcionisanja, organizacionom strukturom u skladu sa nadležnostima i ovlašćenjima  koja ima Narodna Banka Srbije.

Rad  u Sektoru za Informacione tehnologije, odeljenje za IT operacije i infrastrukturu, omogućio mi je da putem praktičnog rada upotpunim svoja znanja stečena na fakultetu za Informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum. Rad sa profesorima i asistentima, kao i njihovo nesebično zalaganje dalo mi je dobru osnovu za posao u kome se ceni stečeno znanje kroz akademsko obrazovanje.

Nadam se da sam svojim budućim kolegama pomogla u odabiru karijere i profesionalnog usmerenja i da ćemo svi zajedno biti odličan primer kvaliteta i dobre prakse.

Intervjue sa uspešnim diplomcima Fakulteta za informatiku i računarstvo, Univerziteta Singidunum objavljivaćemo u narednom periodu na sajtu fakulteta i Centra za razvoj karijere. Ukoliko želite da podelite sa nama Vaše poslovne uspehe pišite nam na alumni@singidunum.ac.rs.