Andrijana Najdenov - STC Dimitrovgrad

Moje ime je Andrijana Najdenov, nakon završenih studija na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment, dobila sam priliku da stručna znanja i veštine poslovanja usavršim u Javnom preduzeću Sportsko turistički centar Dimitrovgrad u Dimitrovgradu. Raspoređena sam u službi za turizam kao asistent saradnika za promociju, marketing i unapređenje turizma u opštini Dimitrovgrad. Moje radno mesto obuhvata promociju sportsko-rekreativnih kapaciteta preduzeća, promociji turističkih potencijala opštine Dimitrovgrad, promociju manifestacija, posete sajmovima turizma, učešće u organizaciji manifestacija i prikupljanje informacija za kreiranje promotivno-propagandnog materijala. Pored svakodnevnih zadataka, pružena mi je i prilika da učestvujem u kreiranju INTERREG-IPA projekata prekogranične saradnje Bugarska-Srbija. Svaki dan predstavlja novi izazov, a sam posao je dinamičan i odgovoran.


Javno preduzeće Sportsko turistički centar Dimitrovgrad osnovano je Odlukom Skupštine opštine Dimitrovgrad na sednici održanoj dana 10.12.2012. godine.
Preduzeće obavlja sledeće poslove:

  • Podsticanje i ostvarivanje uslova za unapređenje i bavljenje sporta za sve
  • Održavanje i opremanje sportskih objekata i nabavska sportskih rekvizita i opreme
  • Sportski razvoj talentovanih sportista
  • Promocija turizma opštine Dimitrovgrad
  • Organizacija sportskih manifestacija
  • Organizovanje i učešće u organizaciji turističkih, naučnih, stručnih, kulturnih i drugih skupova i manifestacija
  • Organizovanje turističko-informativnih centara
  • Obezbeđivanje informativno-propagandnog materijala kojim se promovišu turističe vrednosti Opštine
  • Koordiniranje aktivnosti i saradnje izmedju privrednih i drugih subjekata u turizmu.


Javno preduzeće raspolaže sportskom halom, terenom za odbojku na pesku, terenima za male sportove, kompleksom bazena, teniskim terenima, trim poligonom i dečijim igralištima, planinarskim domovima u selima Senokos i Poganovo i mini pič fudbalskim terenom.

 

Studiranje na Univerzitetu Singidunum pružilo mi je savršen spoj teorije i prakse i sticanje poslovnih personalnih veština, koje su nesumnjivo potrebne za svako poslovno okruženje.