Aleksandra Đorđević - Intertours Šabac

Moje ime je Aleksandra Đorđević, diplomirala sam 2015. godine na Unuverzitetu Singidunum - Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment.

Da bih vam predstavila svoje radno mesto, moraću najpre da vam predstavim firmu u kojoj radim, a to je turistička agencija Intertours doo Šabac.

Agencija Intertours je osnovana 19. januara 1990. godine i bavi se svim oblicima organizovanja turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu, organizacijom godišnjih odmora (letovanje, zimovanje), omladinskim, odnosno školskim turizmom - izleti, nastave u prirodi, ekskurzije u zemlji i inostranstvu.

Intertours ima 5 stalno zaposlenih radnika, koji su stručno osposobljeni za obavljanje navedenih poslova, od toga je troje sa visokom stručnom spremom turističkog smera - dva diplomirana turizmologa i moja malenkost - diplomirani ekonomista.

Inter Tours 3

Moje radno mesto pokriva jedan čitav proces koji podrazumeva kreiranje, marketing i prodaju turističkih aranžmana, njihovu realizaciju, pa sve do povratnih informacija od naših putnika. Dakle, jedan izuzetno kreativan posao, koji zahteva visok nivo obrazovanja, stalne informisanosti o ključnim kretanjima na turističkom tržištu ponude i potražnje aranžmana, ali iveliku ličnu energiju, koncentraciju i posvećenost, kao i poznavanje osnova marketinga i menadžmenta, rada na računaru i stranih jezika.

Sva ova znanja i veštine u najvećoj meri sam stekla upravo na Univerzitetu Singidunum i zbog toga danas,posle skoro dve godine rada u agenciji,osećam dovoljnu dozu samopoudanja i želje da još više napredujem i usavršavam se.