Karijerno mentorstvo u oblasti Korporativnog i investicionog bankarstva

U okviru sekcije “Postani karijerni mentor” Singidunum ALUMNI asocijacije, u petak 05. juna 2015. godine u ulozi karijernog mentora našao se Lazar Nikolić, saradnik u odeljenju za korporativno i investiciono bankarstvo UniCredit Grupe u Beču.

Kolega Nikolić je održao predavanje na temu “Korporativno i investiciono bankarstvo - Strukturno finansiranje u Centralnoj i Istočnoj Evropi”, a nakon toga sa studentima podelio i svoja iskustva u akademskoj i profesionalnoj karijeri nakon završenih osnovnih studija na Univerzitetu Singidunum. 

 

 

 

 

Lazar Nikolić

 

 

 

Lazar Nikolić 1

 

Lazar Nikolić je diplomirao 2009. godine na Poslovnom fakultetu Univerziteta Singidunum, na smeru Finansije i bankarstvo. Nakon završenih osnovnih studija upisao je master studije u oblasti Korporativnih Finansija na Univerzitetu Bocconi u Milanu i uspešno ih završio 2011. godine.

Tokom master studija stažirao je u UniCredit banci u Milanu u sektoru za internu reviziju, nakon čega je  primljen u radni odnos.

Nastavlja rad u reviziji u okrviru UniCredit Grupe u Beču od 2012. godine, sa zaduženjem za UniCredit banke u Centralnoj i Istocnoj Evropi. Prelazi u diviziju za korporativno i investiciono bankarstvo, takođe sa zaduženjem za međunarodne transakcije u Centralnoj i Istočnoj Evropi.