Kontakt

Kancelarija Alumni asocijacije Univerziteta Singidunum

 

Adresa: ul. Danijelova 32, 11000 Beograd

Zgrada Univerziteta Singidunum, I sprat

 

Telefon: 011/3094 041

Email: alumni@singidunum.ac.rs